Ekonomi

Plakalı Isı Eşanjörleri

Eşanjör, herhangi bir fiziksel dokunma olmadan, aralarında sıcaklık farkı bulunan sıvı ya da gaz iki akışkanın birbirine karıştırılmadan, birinden diğerine ısı transferini sağlayan cihaz olarak adlandırılmaktadır.

 Plakalı Eşanjör, değişik uygulamalar sağlamak amacıyla dünyanın en geniş ürün çerçevesine sahip verimli bir ısı eşanjörleridir. Plakalı eşanjör, Eşanjör gövdeleri, plakalar ve alışkan giriş çıkış kanalları değişik yapılarda birleştirilerek fazla sayıda farklı eşanjör tipleri ile elde edilebilir. Plakalı ısı eşanjörlerinin en önemli özelliği ise, çalışma şartlarındaki değişime de bağlı olarak, kolayca plaka eklenmesi veya çıkarılması sonucunda yeni şartlara ve kullanılan durumlara uygun hale getirilebilmesi, temizlik ve bakım içinde kolayca açılabilme özelliğinin bulunmasıdır.

 Isı değişimine yarayan plakalar, saplamalar aracılılığı ile çelikten yapılmış ön ve arka baskı plakaları arasında, alt ve üst taşıyıcı borular üzerine dizilirek tespit edilebilmesi mümkündür. Bu plakaların her birinin tek tek olarak preslenmiş olması, daha yüksek mukaveme açısından oldukça önemlidir. Plakalar üzerinde herhangi bir kaynak veya bağlantı izleri bulunmamaktadır. Standart bir üniteye her bir plakanın üzerinde, her biri bir köşede bulunan dört delik yer almaktadır.

 Ayrıca sızdırma durumu oluşmaması için ve ısı transfer kanallarını oluşturmak maksadıyla da lastik yapımı contalar, plakanın etrafındaki conta yuvasının içinde yer almaktadır. Giriş ve çıkış kanalları, uygulamaların çoğunda ön baskı plakası üzerinde yer almaktadır. Fakat özel durumlarda ısı değiştiricinin çok geçişli olarak imal edilmesi öz konusu olabilir ki, bu durumda da giriş-çıkış nozulları her iki ön ve arka baskı plakaları üzerinde bulunurlar. Plakalı eşanjör genel yapısı bu şekildedir ve bu yapı, kontrol ya da temizleme için eşanjörün kolayca açılabilmesini sağlar.

 Plakalı Isı Eşanjörün Çalışma Prensibi Nasıldır?

 Plakalı Isı eşanjörlerinde, contalar yardımıyla, plakaların üzerinde oluşturulan akış kanalları üzerinden geçen akışkanlar, birbirleriyle karışmadan akarken, sıcaklık farkından dolayı, arzu edilen ısı transferi gerçekleştirilmektedir. Plakalı eşanjör; plaka büyüklüğü ve plaka sayısı, içinden geçen akışkanın debisine, giriş-çıkış yapılan transfer sırasında sıcaklık değerlerine, fiziksel özelliklerine, basınç düşümlerine ve istenen maksimum mukavemet değerine göre belirlenmektedir.

 Plakalar üzerindeki simetrik veya asimetrik şekilde yapılmış dizaynlar, akışkanların türbülanslı bir biçimde akmasını sağlayacak yapıda tasarlanmıştır ki, bu da yüksek ısı transfer katsayılarının elde edilmesinde rol almış olur. Plakalı ısı eşanjörlerinde, plakalar arasında oluşturulan temas yerleri ile plaka paketinin istenen mukavemet gücüne ulaşmasını sağlamaktadır.

Bir cevap yazın